Planning
Buurtje van Steenbrugge

De voorbereiding van de start bouw is begonnen. Hieronder vind je een globale planning. 


Omgevingsvergunningsaanvraag

1e kwartaal 2023

Start bouw

De bouw is gestart op 24 mei 2023

Oplevering en wonen

1e en 2e kwartaal 2024